Resource Association

Tyfu economi
wirioneddol
gylchol

https://circularcommunities.cymru/uploads/_bodyImageFull/brochure-hero-image.png">

Cylchrediad Adnoddau, Cyllid a Bwyd Lle Mae'r Gymuned yn Ganolbwynt

Mae Economi Gylchil Cymru yn llenwi lle gwag, i arwain ar arallgyfeirio a gwytnwch cymunedau a chadwraeth adnoddau sy'n canolbwyntio ar bobl. Rydym yn cynrychioli Economi Gylchol People lle mae lleoliaeth yn ganolog, lle mai pobl a'u cymunedau yw'r prif gymwynaswyr.

Homepage

Jane Davidson

Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt ar gyfer Datblygu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Allanol a Chyfarwyddwr INSPIRE ym Mhrifysgol Cymru

Rwy'n falch iawn o gefnogi gwaith Cylchlythyr Economi Cymru (CEW) wrth ddefnyddio asedau'r sector menter gymdeithasol i gyflawni nodau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol er budd pobl Cymru.

Rwy'n annog pobl i ymchwilio i'r wefan hon a'r rhaglen ymarferol sy'n cynnwys nifer o ffyrdd o leihau effeithiau carbon, amddiffyn bioamrywiaeth ac o helpu i newid economi Cymru fel ei bod yn dod yn fwy gwydn trwy glymu swyddi a bywydau yng Nghymru yn agosach at y defnydd cynaliadwy. o adnoddau naturiol Cymru.

Economi Gylchol sy'n eiddo i'r gymuned

Adeiladu economi lle mae'r gymuned yn ganolog
24,687 tunnellau
a gasglwyd gan ein hadran aelodaeth Ailddefnyddio ac Ailgylchu
382.4 pobl
swyddi llawn amser wedi'i chynnal
966 placements
Wedi darparu lleoliadau gwirfoddol

Darparu gwytnwch cymunedol

Yn wyneb adfyd, mae mentrau cymdeithasol yn gysylltiedig ac mewn sefyllfa dda i gyfrannu atynt ar lawr gwlad
Get in touch
Are you part of the community facing circular economy or would like to be?

Together we can transform Wales

Be the first to know about the latest in community facing circular innovation.

Join Our Network Free Today

Associate 1
The Rank Foundation
Associate 2
Associate 3
Associate 4
Welsh Government
City to Soil
DTA Wales
Local Futures - Economics of Happiness